Support the Alfa Laval Strikers

Info in Swedish below the English info
Info på svenska längre ner.

A call for support.
E-mail and call Alfa Laval in support of the strikers in Pune, India.

thure engelsk

”Creating better everyday conditions for people . That’s the driving force behind everything we do at Alfa Laval. ”

Stop being hypocritical, Alfa Laval!

On October 1 2013, almost five months ago, 402 contract workers at Alfa Laval plant in Pune, India, went on strike. They have been hired by an employment agency and have only earned up to a third of the salary of the permanent workers. Alfa Laval has refused to negotiate with them.

Alfa Laval claim that they are creating a better life for people. They claim that their motto is equal pay for equal work, and they claim that the ambition is that 80 % of employees should be permanent employees.
It’s time that Alfa Laval shows that they mean what they say.

Do what you’re talking about, fulfill the strikers demands: employ them on permanent contracts with equal pay for equal work. Do not be content with 80% – give all a proper job!

Alfa Laval needs to be reminded of what they say. We will remind them with your help.
Beginning February 1, when the strike enters its fifth month – we want you to write and call them, all over the world! Therefore, we spread this petition.

Write and call, and please do it to several offices:
http://www.alfalaval.com/contact-us/pages/contact-us.aspx

Alfa Laval on twitter.

Demand that Alfa Laval stops the discrimination against the temporary workers and give them the same pay and the same rights as the permanent workers.

More information :
Of the 800 who work in Pune 600 are metalworkers. Of those only 60 hold permanent contracts; a lousy 10% against the 80% that Alfa Laval claims is their ambition.
Alfa Laval refuses to negotiate with the strikers and their union, RSA, and say that they are in a legal process and that the conflict will be resolved by the labor law system. What they do not say is that they have procrastinated this process from the beginning – and this is common among employers in India. Alfa Laval are trying to bury the issue, not solve it. For example Alfa Laval’s attorney has not appeared on the negotiations in the court. The legal process has delayed the for weeks and months, and unfortunately this works well in India. The Labour Court is still working on cases from the 1950’s! The workers cannot expect to get their rights there, we must struggle with the workers and tell Alfa Laval to fulfill their responsibilities.

The facebook event for the campaign and for the group.

Svenska:
Kampanj till stöd för strejken: ring och mejla.

”Creating better everyday conditions for people. That’s the driving force behind everything we do at Alfa Laval.”

Sluta hyckla, Alfa Laval!
Den första oktober 2013 gick 402 metallarbetare på Alfa Lavals anläggning i Pune, Indien, ut i strejk. De har varit anställda av ett bemanningsföretag och har fått en tredjedel i lön mot vad de fasta får. Alfa Laval har vägrat förhandla med dem.

Alfa Laval hävdar att de skapar ett bättre liv för människor, de hävdar att deras motto skall vara lika lön för lika arbete, och de hävdar att ambitionen är att 80 % av de anställda skall vara fasta.
Så nu säger vi: Det är dags nu!

Gör det ni pratar om, uppfyll de strejkande krav: anställ dem på fasta kontrakt med lika lön för lika arbete! Nöj er inte med 80 % – ge alla fasta jobb!

Alfa Laval behöver bli påminda om vad de säger. Vi ska påminna dem.
Med start den första februari, när strejken går in på sin femte månad – vill vi att alla skriver och ringer till dem, över hela världen! Därför sprider vi det här uppropet.

Skriv och ring, gärna till flera kontor. Lämna meddelande i deras formulär:
http://www.alfalaval.com/contact-us/sweden/Pages/default.aspx

Vi kommer även, och återigen, bege oss till Alfa Lavals huvudkontor i Lund för att framföra våra krav. Vi återkommer med datum.

Mer info:
Av de 800 som jobbar i Pune är 600 metallarbetare på golvet. Av dem är bara 60 fast anställda, usla 10 % mot de 80 % Alfa Laval hävdar är deras ambition.
Alfa Laval vägrar förhandla med de strejkande och deras fack, RSA, och menar att de är inne i en juridisk process och att konflikten ska lösas det arbetsrättsliga systemet. Vad de inte berättar är att de från början har förhalat denna process – och det är vanligt bland indiska arbetsgivare. De försöker begrava frågan där, inte lösa den. Alfa Lavals advokat har inte dykt upp på förhandlingar, man har lämnat in några dokument åt gången, och tyvärr funkar det här bra i Indien. Arbetsdomstolen arbetar fortfarande med fall från 50-talet! Arbetarna kan inte räkna med att få rätt där, vi måste tillsammans med dem ställa krav på Alfa Laval.

thue

Det här är vår tid

2011 är inte över. Proteströrelserna som växte fram, från Tahrir till Puerta del Sol, från Zuccotti park till Taksim, över snart hela världen, har bara börjat. Händelser som tycktes explodera från ingenting men som i verkligheten detonerades av ihärdig underjordisk aktivitet, kommer och går. När staterna slagit ned med full kraft och politikerna gjort vad de kunnat för att likt vampyrer suga livet ur väl valda ledande individer, och upprorens sista eldar slocknat, då har vi sörjt. Men inte längre. Som den gamla devisen säger, sörj inte! Tillbaka till underjorden, fortsätt gräva och förbinda, för vi vet att det här är bara början, 2011 är inte över. Det här är vår tid.

Det här är vår tid därför att den gamla världens tid är över. De förbrukade sin framtid och har inget mer att övervinna så med kannibalisk frenesi skövlas, förgiftas, förtärs och förbränns resterna av en våldtagen jordskorpa och en stympad mänsklighet. Det är omöjligt att blunda för. Trots låga nivåer av den aktivitet som är den här världens enda måttstock – ”tillväxten” – accelererar klimatkollapsen med alarmerande hastighet. Trots ständiga ”stimulanser” och ”avregleringar” fortsätter arbetslöshet och fattigdom att öka. För varje skapat värde förstörs tiofalt. Men ingen av den gamla världens väktare och administratörer vill säga det. De kan inte säga det därför att de inte ser det. Deras värld imploderar och deras panik blir bara mer och mer uppenbar.

Proteströrelserna bär på framtiden. Vi ser den gamla världens smärtsamt absurda dödsryckningar och säger nej till hela kadavret. Inte nej till den ena eller andra av de gamla. Alla måste bort. Från gator och torg hör man ropen, högre och högre, ”verklig demokrati nu!” Den här fasaden de gamla kallar demokrati rämnar när människor fryser, svälter och dör därför att ekonomins ”stabilitet” är viktigare än människor. Demokratin är inte värd pappret den är skriven på så länge den är villkorad på ekonomins imperativ, kapitalets despoti.

Proteströrelsena bär på en ny värld, oförenlig med den gamla. Det märks inte minst när somliga av de gamla som förr drömde om en annan värld – de må kalla sig ”socialister” eller ”vänster” eller ”progressiva” – men idag, när det gamla dör och det nya håller på att födas, talar med lik i sina munnar. Oräkneliga stöts bort från och görs överflödiga för arbetslivet men ändå talas det om ”full sysselsättning.” Arbetets och yrkenas gränser och platser suddas ut, förvandlas till flytande och subjektslösa permanenta tillstånd, ändå talas det om ”trygga” anställningar. Den pågående klimatkollapsen drabbar oss redan nu och har redan nått en gräns som ger allvarliga, bestående konsekvenser, ändå talas det om att satsa på tillväxten som om vi hade decennier på oss.

För proteströrelserna visar sig framtiden i den öppna och nära demokratin, där alla är inbjudna och makten ligger hos de berörda, inte bland eliter och avlägsna ägare. Framtiden visar sig i återtagandet och utnyttjandet av världens överflöd, för behövande och brukande, inte i inhängnandet och spekulerandet. Det är inte bara visioner. Proteströrelserna iscensätter konkret framtidens inbrytning när gator, torg och städer blockeras, ockuperas och omvandlas. Framtiden tar plats och äger rum när de som tidigare stöts ut och relegerats till isolation och maktlöshet attraheras till Händelsernas centrum och återvinner gemenskap och kraft. Det är något helt annat än de gamlas representationer och delegationer, deras förlorade kamp om löner och identiteter. Liv befriat från skuld är befrielse för alla. Liv befriat från löneslaveri är befrielse för alla. Städer befriade från ränteutsugning är befrielse för alla. Kunskap befriat från inhängning är befrielse för alla. Natur befriat från exploatering innebär framtid för alla. Proteströrelserna vet detta. Framtiden tillhör inte den ena eller andra gruppen, oavsett om de definieras ekonomiskt, politiskt, kulturellt, eller etniskt. Framtiden måste tillhöra alla. Ja, även de gamla – makthavare, administratörer, väktare och upprätthållare – har en plats i framtiden, efter att vi brutit och övervunnit deras makt. För framtiden innebär en ny värld och en ny människa.

Det är vad vi kämpar för. Batonger, tårgas, fängelse och tortyr kan inte stoppa oss. Isolationens och hopplöshetens tid är över. Det här är vår tid.