Efter eldarna

Två redaktionsmedlemmar i tidskriften Endnotes kommer till Amalthea och pratar om situationen i England. Vad har hänt sedan de stora kravallerna 2011 och de massiva studentprotesterna 2010? Varför har kravaller och liknande oroligheter blivit ett återkommande fenomen i Storbritannien? I det här föredraget kommer vi att få en möjlighet att sätta oss in i den omvandling av klassförhållandena i England som pågått i mer än trettio år och som fått de arbetslösa och exkluderade i det brittiska samhället att gång på gång revoltera.

Var? Amalthea Bokcafé, Kristianstadsgatan 41. När? Söndagen 22/9 klockan 18.00 

FRITT INTRÄDE!